Alternatieven

Maar wat stellen wij dan voor? Hoe ziet het ABVV de toekomst op sociaal en economisch vlak?

Koopkracht

Wij zetten in op voldoende koopkracht door de automatische loonindexering en de loonbarema’s te behouden die een garantie vormen voor voldoende koopkracht. Hetzelfde geldt voor de vrije loononderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers. Nu krijgen we een loonmarge of een loonstop voorgeschoteld waardoor de lonen amper of niet kunnen stijgen. Maar koopkracht zit ook in het betaalbare aanbod en de kwaliteit van onze openbare diensten. Dat vraagt natuurlijk ook voldoende investeringen in deze diensten.

Werk

Ons tweede aandachtpunt is werk. De overheden moeten meer investeren in openbare diensten en zo jobs creëren, want iemand moet die nieuwe scholen bouwen, de wegen, tunnels en bruggen herstellen en treinsporen onderhouden. En ook door meer te besteden aan personeel en werkingsmiddelen kan de dienstverlening kwalitatief blijven en wordt er gezorgd dat die toegankelijk is voor alle burgers. Meer jobs dus en het liefst voltijds en met contracten van onbepaalde duur. Deeltijdse arbeid kan zeker, maar enkel voor wie daar uitdrukkelijk voor kiest.

Daarnaast moet de bedrijfswereld meer verantwoordelijkheid opnemen om te investeren in innovatie, in de vorming en opleiding van personeel en in goede arbeidscontracten. Dat zorgt voor een gezonde concurrentiepositie, meer export, meer werkgelegenheid, meer koopkracht en een gezonde ‘arbeidsmarkt’.

Arbeidstijdverkorting valt hier ook onder. Maar met behoud van loon en bijkomende jobs zodat er een herverdeling is van het beschikbare werk. Dat is een win-win voor iedereen: werknemers krijgen opnieuw meer tijd voor zichzelf en het gezin, en doordat er meer jobs bijkomen, doen we eindelijk eens iets aan die hoge werkloosheid.

Rechtvaardige fiscaliteit

In plaats van de vennootschapsbelasting te verlagen, moet er werk gemaakt worden van een eerlijke bijdrage van de ondernemingen. Ook wordt het nu echt wel eens tijd dat men een echte vermogensbelasting uitwerkt, dat fiscale ontwijking onmogelijk wordt gemaakt en fiscale fraude daadwerkelijk wordt aangepakt. Hierdoor komt er meer dan voldoende geld in de staatskas om de begroting gezond te houden en de nodige investeringen te doen. Maar vooral zullen de werknemers dan niet langer moeten betalen wat de overheid misloopt doordat vermogens naar het buitenland of de kluis worden versast.

Er zijn uiteraard meerdere alternatieven die het overwegen waard zijn. Wij geven alvast een aanzet. Zeg nu nog eens dat we niet progressief zijn.